Kekemelik Tedavisi

Kekemelik tedavisi diye bir terim aslında yoktur. Kekemelik eğitim ve egzersizlerle çözülebilen bir problemdir. Kekemelik eğitimi eğitime hazır bireylere uygulanmalıdır. Kişinin konuşma bozukluğu durumunu kabullenmiş olması önemlidir.

Kişilerin eğitime başlamadan eğitimle ilgili aklındaki soru işaretlerini gidermiş olması aklını ve düşüncesini eğitimlere daha iyi vermesini sağlayacaktır. Eğitim sürecinin tamamına katılınması büyük önem taşımaktadır.

Kişinin eğitime ara vermemesi eğitimi hızlandıracak ve iyileşme kalitesini arttıracaktır. eğitim süresince Karadeniz çayı, kahve türleri ve kola, fanta, gazoz gibi asitli içecekler kullanılmamasının eğitime olumlu katkıları olacaktır.