Pelteklik

‘S’ ve ’Z’ gibi bazı sesleri çıkarmak diğer sesleri çıkarmaya göre daha zordur.

Çocuklar ilk konuşmaya başladıklarında bütün harfleri yetişkinler gibi söyleyemez. Güzel ve anlaşılır konuşmaya zamanla yavaş yavaş başarırlar.

Pelteklik probleminde en çok ‘S’ harfinin kullanımında sorun yaşanmaktadır. Pelteklik problemi de dilin doğru pozisyonda kullanılamamasının sonucudur.